Mijn werkwijze

Werkwijze
1. Eerst vindt er een vrijblijvende intake plaats bestaande uit 2 aparte gesprekken. Hierin bekijk ik of ik verwacht dat uw kind daadwerkelijk beelddenkt.
2. Vervolgens wordt er een plan van aanpak geschreven en een offerte ondertekend.
3. Daarna zullen de lessen starten.
Na elke les ontvangt u als ouder een terugkoppeling in de vorm van een verslag per e-mail. Tussentijds vinden er regelmatig gesprekken plaats over de voortgang en kan indien nodig het plan van aanpak bijgesteld worden.

© 2021 - Sanne's Aandacht Voor Jou
Naar boven