Opleidingen, Specialisaties en Werkervaring

Leerkracht Basisonderwijs

Na 4 jaar de PABO te studeren aan Hogeschool de Kempel in Helmond, ben ik in 2009 gestart als leerkracht in het basisonderwijs. Tot en met 2015 heb ik fulltime gewerkt als groepsleerkracht op Vrije school Peelland in Helmond, wat ik met veel liefde en plezier gedaan heb. Tevens was ik hier werkzaam als Spellingcoördinator.
Het jonge kind in de onderbouw is mijn specialisatie geweest tijdens de opleiding en groep 3 is mijn favoriete groep om les aan te geven. Als minor heb ik het vak Drama gedaan.
Al tijdens mijn studie merkte ik dat het lesgeven uit methodes niet bij mij paste. Hierdoor ben ik me gaan verdiepen in allerlei vormen van onderwijs en heb ik kennis gemaakt met vele vormen van vernieuwingsonderwijs.
Gaandeweg kwam ik er achter dat ik kinderen het liefst laat leren in hun eigen fantasie en belevingswereld en door middel van beweging, spel, creativiteit en samenwerking. Zo kwam ik terecht op Vrije School Peelland die erg goed aansloot bij mijn visie op goed onderwijs.

Tijdens het lesgeven had ik zelf het meest plezier in het bezig zijn met taal, en dan met name het beginnend lees- en schrijfproces. Daarom ook dat ik uiteindelijk besloten heb hiermee verder te willen. Ik heb de keuze gemaakt om uit het basisonderwijs te stappen (dat wil zeggen “in de functie van groepsleerkracht, werkzaam op een basisschool”) en me vooral nog bezig te houden met de Nederlandse taal.


Specialisatie Beelddenk-coach


Via collega’s op de Vrije school, kwam ik in aanraking met de opleiding tot Beelddenk-coach om kinderen die beelddenken te kunnen coachen in hun leerproces en hen te helpen bij het onthouden van de lesstof. Beelddenkers zijn kinderen die ‘anders’ leren dan andere kinderen. De manier van het aanbieden van de lesstof is echter niet enkel voor deze kinderen interessant, maar is een ‘andere vorm’ van het aanbod die gemakkelijk kan worden ingezet in het reguliere onderwijs of kan helpen ter ondersteuning bij het reguliere aanbod. Deze coaching is inzetbaar voor alle denkbare vakken die voorkomen in het onderwijs (van taal tot aardrijkskunde tot rekenen/wiskunde tot verkeer).

Hiervoor heb ik de opleiding gevolgd tot gecertificeerd beelddenk-coach “Ik Leer Anders” ontwikkeld door Agnes Oosterveen-Hess.

Inmiddels heb ik mijn praktijk opgezet om kinderen die beelddenken te coachen met behulp van de methodiek ‘Ik Leer Anders’.

Voor meer informatie over mijn werkzaamheden in mijn praktijk als Beelddenkcoach, klik hier, of maak meteen een afspraak.

Twijfelt u of uw kind beelddenkt? Doe dan de korte test.

Voor meer informatie over Beelddenken en de methodiek ‘Ik Leer Anders’, klik hier.


Specialisatie Lees- en Schrijfonderwijs


Tijdens mijn werkzaamheden als groepsleerkracht, heb ik me gespecialiseerd in het taalonderwijs en dan met name het beginnend lees- en schrijfproces.
Hiervoor heb ik de cursus gevolgd “Zo Leer je Kinderen Lezen en Spellen (ZLKLZ)” ontwikkeld door Drs. José Schraven.

Hierin wordt o.a. het aanbieden en het oefenen met letters en klanken door beweging gedaan.
Met deze methodiek heb ik met zeer veel succes gewerkt in groep 3. Zowel bij de kinderen als bij mij, bracht dit heel wat plezier en effectiviteit met zich mee.

In mijn praktijk help ik kinderen met lees- en schrijfproblemen om weer opnieuw plezier te krijgen in het taalonderwijs. Hiervoor maak ik gebruik van mijn kennis die ik opgedaan heb tijdens de cursus Zo Leer je Kinderen Lezen en Spellen, evenals van mijn kennis vanuit mijn werk als coach, maar voornamelijk van de ervaring met het aanbod van taalonderwijs door middel van creativiteit, beweging, spel en samenwerking. Dit alles geschiet echter niet zoals op school een grote groep, maar enkel in kleine groepjes of zelfs individuele begeleiding.

Voor meer informatie over mijn werkzaamheden in mijn praktijk op het gebied van Extra en/of Ondersteunende lees- en schrijflessen, klik hier, of maak meteen een afspraak.


NT2-Docent


Er zijn in Nederland op het gebied van het aanleren van taal veel docenten nodig. Omdat ik het bezig zijn met de Nederlandse taal erg ambieer, heb ik ervoor gekozen om de opleiding tot Docent NT2 te gaan volgen aan de Fontys in Tilburg.
NT2 staat voor ‘Nederlands als 2e Taal’, wat betekent dat de Nederlandse Taal niet de moedertaal is. In de praktijk leer ik anderstaligen om zich het Nederlands eigen te maken en waar nodig te slagen voor het Inburgeringsexamen of Staatsexamen.

Ik ben als NT2-Docent o.a. werkzaam geweest op het Koning Willem 1 college in Den Bosch en ben tevens inzetbaar als ZZP’er in het NT2 onderwijs. Ik bied vooral lessen aan op de niveaus Alfabetisering tot en met A2 (= inburgeringsniveau), maar ook lessen op B1 of B2 niveau.

Daarnaast ben ik een tijd als begeleider, intaker en interim-vestigingsmanager werkzaam geweest bij Delken&Boot.

Ook ben ik werkzaam als beoordelaar Staatsexamens voor Cito en Bureau ICE.

Voor meer informatie over mijn werkzaamheden als Docent NT2, klik hier , of maak meteen een afspraak.


Educatief Auteur


Tevens heb ik als Educatief Auteur lesmateriaal ontwikkeld voor het NT2-onderwijs, bij Uitgeverij KleurRijker in Amersfoort en voor TopTaal BV in Amsterdam. Wil je meer te weten komen over mijn werk als Educatief Auteur, klik dan hier.


Voorleesstem

Sinds kort ben ik één van de voorlezers voor BookaBooka, een app met daarin een bibliotheek van meer dan honderd prentenboeken, te lezen en te beluisteren in meer dan 10 verschillende talen. Heb je interesse? Kijk dan op de website van BookaBooka.


Relevante gevolgde en afgeronde opleidingen en cursussen:

© 2024 - Sanne's Aandacht Voor Jou
Naar boven