Mijn werkwijze

Eerst vindt er een vrijblijvende intake plaats bestaande uit 2 aparte gesprekken. Vervolgens wordt er een plan van aanpak geschreven en een offerte ondertekend. Daarna zullen de lessen starten.
Na elke les ontvangt u als ouder een terugkoppeling in de vorm van een verslag per e-mail. Tussentijds vinden er regelmatig gesprekken plaats over de voortgang en kan indien nodig het plan van aanpak bijgesteld worden.

Het intakegesprek

De intake is vrijblijvend en bestaat uit 2 aparte gesprekken.
Het eerste gesprek zal op mijn praktijk plaatsvinden met u en uw kind en zal ongeveer 1,5 uur in beslag nemen. Hierin kunnen we even kennismaken en kunt u de locatie en de materialen bekijken. Vervolgens bespreken we uw hulpvraag, terwijl ik uw kind een opdracht geef die hij/zij zelfstandig kan doen. Tot slot zal ik gerichte oefeningen en spelletjes doen met uw kind om zo een inschatting te maken van het startniveau ten behoeve van de hulpvraag.
Het tweede gesprek zal telefonisch plaatsvinden. Tijdens dit gesprek zal ik mijn bevindingen met u delen en in grote lijnen een plan van aanpak overleggen. Let wel, het plan van aanpak is slechts een inschatting op basis van het korte onderzoekje dat ik tijdens de kennismaking heb gedaan. Mochten we overgaan op de lessen, dan kan het zijn dat het plan van aanpak tussentijds
bijgesteld moet worden.
Aan het einde van het tweede gesprek zal ik u vragen of u gebruik wil maken van mijn lessen en dus over wil gaan op behandeling.

Mocht u er voor kiezen over te gaan op behandeling, dan is het volledige intakegesprek kosteloos. Wilt u liever verder kijken naar andere hulp, dan vraag ik €35,- voor de gehele intake.

De offerte

Als u beslist over te gaan tot behandeling, ontvangt u een offerte waarin onze afspraken en het uitgewerkte plan van aanpak genoteerd staat. Voorafgaand aan de lessen zullen we deze offerte samen doornemen en tekenen. De lessen kunnen nu van start gaan.

Verder naar de Lessen.

© 2024 - Sanne's Aandacht Voor Jou
Naar boven