Lees- en Schrijfonderwijs

Zit uw kind in groep 3 of 4?

En zijn dit soort uitspraken herkenbaar voor u?
Gaat het leren lezen en schrijven niet zo “van zelf” als u en uw kind beiden gehoopt had?
Of heeft u van de leerkracht van uw kind het advies gekregen wat extra te oefenen voor het leren van de letters?

Laat ze spelen!! Maar dan wel ‘gericht’ spelen. Want spelend leren is dé succesfactor!

Ik bied individuele extra en/of ondersteunde lees- en schrijflessen d.m.v. spel, beweging en creativiteit in huiselijke sfeer aan, waarbij lesstof vertaald kan worden naar beelden.

Waarom spelen de oplossing is

Ze zijn pas 6 jaar, en wat móeten ze toch al veel! Er komt heel wat op je kindje af…. Een nieuwe klas, totaal nieuwe leerstof, een nieuwe leerkracht en 5 (volle) dagen in de week naar school. Nog niet gesproken over alle nevenactiviteiten na schooltijd. En als dan óók het leren lezen en schrijven nog niet zo vlot gaat als je samen gehoopt had… Dan zakt de moed je eventjes in de schoenen. En die van je kind ook…

In groep 3 leert je kind lezen en schrijven. Maar als dit nu niet zo gemakkelijk lijkt te gaan als bij zijn klasgenootjes, of als je kind op zijn tenen moet lopen, omdat het bij hem niet vanzelf gaat, ontstaat er uiteindelijk tegenzin voor het leren lezen en schrijven. En waar het als een feestje begon, wordt het al gauw een strijd. Je kind gaat wat achterlopen en wil niet meer graag met lezen en letters bezig zijn. Hij scoort net beneden gemiddeld en is dus niet “slecht” genoeg voor RT, maar ook niet goed genoeg om écht lekker mee te kunnen in de klas.

Regelmatig kom ik tegen dat deze kinderen eigenlijk nog liever willen spelen dan leren. Ze hebben nét even wat meer tijd en nét even wat ondersteuning nodig om het kwartje te doen laten vallen. Helaas zien we op school vaak gebeuren dat men “dat kwartje” wil laten vallen door extra oefening wat in de praktijk inhoudt dat de kinderen nóg meer moeten lezen en schrijven (kilometers maken). Maar door ze telkens weer te confronteren met datgene dat ze niet goed kunnen, creëer je enkel weerzin en bestaat de kans dat er faalangst en een gevoel van incompetentie ontstaat. De kinderen willen liever niet meer lezen en schrijven en gaan daardoor nog verder achterlopen, dit met alle gevolgen van dien… (zie artikel van Sieneke Goorhuis-Brouwer – ‘Laat kinderen spelend leren’ als document achter een link?).

Deze cirkel is te doorbreken door de kinderen weer een gevoel van competentie te bezorgen en het plezier in het lezen en schrijven terug te brengen. Het is belangrijk om hier zo vroegtijdig mogelijk bij te zijn, want hoe langer het kind ermee rondloopt, hoe dieper de tegenzin geworteld wordt en hoe moeilijker het is om de cirkel te doen doorbreken.

Maar:

“Spelen” is de oplossing!

Spelen verruimt het creatieve denkvermogen en daarmee tevens de mogelijkheid om verbindingen aan te kunnen leggen in de hersenen. Die verbindingen zorgen er op hun beurt weer voor dat we überhaupt kunnen lezen en schrijven.
Dus waarom zouden we niet gaan doen wat ze het aller liefste doen: Spelen!

Misschien hebben ze er dan nét even wat meer tijd voor nodig, maar als het ze eenmaal lukt, zijn ze trots en hebben ze er plezier in! Dán willen ze ineens wél lezen en schrijven.

Dus:
Heeft u ook een kindje thuis dat worstelt met leren lezen en schrijven? Laat hem dan niet langer strijden, maar gun hem wat lucht en laat hem komen spelen bij mij!

Laat ze spelen!!
Maar dan wel ‘gericht’ spelen.
Want spelend leren is dé succesfactor!

Heeft u interesse, kijk dan verder naar mijn Doelstellingen en Doelgroep, of maak meteen een afspraak.

© 2024 - Sanne's Aandacht Voor Jou
Naar boven