Doelstellingen en Doelgroep

Mijn Doel

Het DOEL van mijn lessen is:

  • Dat de kinderen het plezier weer terug gaan vinden in letters, lezen en schrijven;
  • Dat de kinderen weer (zonder veel moeite) meekunnen met het in de klas aangeboden niveau.

De Doelgroep

De voornaamste DOELGROEP voor mijn lessen:
Kinderen uit groep 3 (en begin groep 4) die bezig zijn met het beginnend leren lezen en schrijven:

  • waarbij het niet helemaal vanzelf gaat;
  • waarbij vooraf verwacht werd dat het leren lezen en schrijven geen problemen zou opleveren;
  • of die eigenlijk nog liever willen spelen dan leren lezen en schrijven.

Mijn lessen zijn niet specifiek bedoeld voor kinderen:

  • waarbij een beperking gediagnosticeerd is (zoals Dyslexie; ADHD; ADD e.a.);
  • waarbij een mogelijke beperking vermoed wordt;
  • of waarbij het Nederlands niet de moedertaal is.

Maar zij zijn uiteraard net zo welkom!

Verder naar Mijn Werkwijze.

© 2024 - Sanne's Aandacht Voor Jou
Naar boven